Nộp đơn Online
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Công nghệ thực phẩm hay Công nghệ sinh học ở Mỹ và Canada

Nếu bạn có dịp ghé thăm websites các trường đại học, cao đẳng Mỹ và Canada, bạn sẽ thấy rằng ngành sinh học (biology) được giảng dạy rất phổ biến hầu hết các trường. Đây là một ngành quan trọng, thuộc một trong các môn học khoa học cơ bản và là môn học nền tảng cho rất nhiều ngành khoa học và ngành học khác như y khoa, khoa học sức khỏe-y sinh, khoa học thực phẩm, dược, sư phạm (sinh học), công nghệ sinh học, giống, nông nghiệp, bảo tồn gen, sinh thái và môi trường v.v.

 

Gắn liền với sinh học, ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm được xem là một ngành học chuyên sâu và cao hơn điểm khởi nguồn cơ bản của nó. Đối với ngành Công nghệ thực phẩm, chỉ có các đại học xếp hạng cao mới có giảng dạy ngành này, đặc biệt bậc cao học trở lên. Các trường đại học hàng đầu có chương trình đào tạo này đại học Cornell (hạng 15, Mỹ), Drexel, Purdue (hạng 64), Pennsylvania State University (hạng 48), Washington State University, University of Illinois (hạng 46)  v.v. Tương tự, ở Canada, các trường hàng đầu đào tạo các ngành này như đại học British Columbia (hạng 2,Canada), University of Alberta (hạng 3), Dalhousie University, University of Saskatchewan (hạng 20). Trong khi ngành công nghệ sinh học được giảng dạy phổ biến với nhiều chuyên ngành hẹp phong phú, ngành công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng thì chỉ được giảng dạy chỉ một số trường bởi các đặc thù sau đây.

 

Đại học Washington State University, Mỹ, nơi có ngành công nghệ thực phẩm (nguồn WSU)

ở Việt nam, ngành công nghệ thực phẩm hoặc  khoa học công nghệ thực phẩm (Food Science and Technology) thường được xem là một phần của chế biến công nghiệp, do vậy được giảng dạy ở phần lớn các trường công nghiệp hoặc liên quan đến kỹ thuật (công nghiệp) hay ở một trường khoa học kỹ thuật chung. Ở Mỹ và Canada, ngành học này lại gắn rất chặt chẻ với ngành nông nghiệp và khoa học dinh dưỡng-sức khỏe, trong đó có y khoa và dược phẩm. Tại Mỹ, với ngành khoa học thực phẩm, chỉ có các trường được cấp phép, hay được bảo trợ bởi các hiệp hội nghiên cứu-giảng dạy khoa học thực phẩm, sức khỏe mới được phép đào tạo ngành này. Rất nhiều trường cần phải liên kết, hợp tác với các viện, khoa trường khác mới được phép đào tạo ngành này, đặc biệt ở bậc cao học. Do đó, nếu có ý định du học ngành này ở hai nước này, bạn sẽ không còn ngạc nhiên nếu ngôi trường bạn có thể hay sẽ đến nhất thiết phải là trường nông nghiệp hoặc có ngành nông nghiệp (phần lớn) hay có ngành liên quan đến khoa học dinh dưỡng-sức khỏe (y khoa, dược phẩm), không đơn thuần trường công nghiệp hay trường quốc tế như ở Việt Nam.

Đại học Manitoba, Canada (hạng 22, Canada), nơi có ngành khoa học thực phẩm và khoa học sức khỏe.

 

Với các  nước  có nền kinh tế, giáo dục tiên tiến và phát triển, ngành học này luôn là một ngành yêu cầu cao vì gắn với sức khỏe con người, do vậy, nộp đơn là khá khó, đặc biệt bậc sau đại học. Bù lại, đây là các ngành học dễ có được việc làm và lương cao vì khoa học thực phẩm luôn được đánh giá cao và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng là khá lớn. Ngành học này lại luôn có được sự bền vững và ngày càng phát triển vì gắn liền nhu cầu không thể thiếu con người. Bài viết này không thảo luận hay mô tả các vấn đề học thuật đầy đủ và chuyên sâu, mà chỉ cung cấp một số nét khái quát cho những ai quan tâm du học ngành này. (HVN)

 

Tin liên quan (22)