Nộp đơn Online
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Danh sách các trường Đại học và Cao đẳng Canada

ác trường Đại học ở Canada:

Alberta Universities - Canada

·  Athabasca University

·  Augustana University College

·  Concordia University College of Alberta

·  The King's University College

·  University of Alberta

·  University of Calgary

·  University of Lethbridge

 

British Columbia Universities - Canada

·  British Columbia Open University

·  Malaspina University College

·  Okanagan University College

·  Royal Roads University

·  Simon Fraser University

·  Trinity Western University

·  University College of the Cariboo

·  University College of the Fraser Valley

·  University of British Columbia

·  University of Northern British Columbia

·  University of Victoria

 

Manitoba Universities - Canada

·  Brandon University

·  University of Manitoba

·  University of Winnipeg

 

New Brunswick Universities - Canada

·  Mount Allison University

·  St. Thomas University

·  Université de Moncton

·  University of New Brunswick

 

Newfoundland Universities - Canada

·  Memorial University of Newfoundland

 

Nova Scotia Universities - Canada

·  Acadia University

·  Dalhousie University

·  Mount Saint Vincent University

·  Saint Mary's University

·  St. Francis Xavier University

·  University of King's College

 

Ontario Universities - Canada

·  Algoma University College

·  Brock University

·  Carleton University

·  Lakehead University

·  Laurentian University

·  McMaster University

·  Nipissing University

·  Queen's University

·  Redeemer University College

·  Ryerson University

·  Saint Paul University

·  Trent University

·  University of Guelph

·  University of Ottawa

·  University of Sudbury

·  University of Toronto (UofT)

·  University of Waterloo

·  University of Western Ontario

·  University of Windsor

·  Wilfrid Laurier University

·  York University

 

Prince Edward Island Universities - Canada

·  University of Prince Edward Island

 

Quebec Universities - Canada

·  Bishop's University

·  Concordia University

·  École Polytechnique de Montréal

·  HEC Montréal

·  McGill University

·  Université de Montréal

·  Université de Sherbrooke

·  Université du Québec

·  Université Laval

 

Saskatchewan Universities - Canada

·  First Nations University of Canada

·  University of Regina

·  University of Saskatchewan

 
 
Các trường Cao đẳng ở Canada
 

lberta

British Columbia

Manitoba

New Brunswick

Newfoundland and Labrador

Northwest Territories

Nova Scotia

Nunavut

Ontario

Prince Edward Island

Québec

Saskatchewan