Nộp đơn Online
banner-phai-khong-chay banner-phai-khong-chay

Học sinh THPT Quốc tế Á châu, HCM nhập học Canada 2018-2019

Chúc mừng Nguyên Vũ, trường THPT Quốc tế Á châu, chuẩn bị nhập học THPT nâng cao ở thành phố Halifax năm học 2018-2019

Pham Nguyên Vũ  đạt được thành tích cao với  lớp IELTS của Hope Education (Hope Education & NSISP)

Trường THPT công lập Horton, quận Annapolis, có chương trình Tú tài Quốc tế IB nới Vũ theo học

Du học Hope Education chúc mừng em chuyến du học  sức khỏe, trải nghiệm thú vị và thành công

Du học Hope Education (Vietnam)

Tầng 7 , Tòa nhà Hoàng Đan, 241 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM (Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Điện Biên Phủ)

Điện thoại: (028) 6290 9318

E-mail: info@hopeedu-intl.org hoặc duhochvn@gmail.com ; www.hopeedu-intl.org

Tin liên quan (138)